مشورت با پلیس 110

مشورت با پلیس 110

مشورت با پلیس 110

هدف اساسی از تشکیل سازمان گسترده ای همچون نیروی انتظامی با حجم بالای ماموریت های مختلف آن در درجه اول استقرار نظم و امنیت و تأمین و آسایش عمومی و فردی است. تجربه همیشگی ثابت کرده است هنگامی که پلیس در این بعد موفق باشد در ابعاد دیگر و سایر ماموریت نیز به سهولت موفق خواهد شد.

در جوامع سازمان یافته وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به شمار می رود، که بدون رعایت آزادی های فردی تحقق آن امکان پذیر نمی باشد.توسعه در هر کشوری مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است و وجود امنیت اجتماعی نیز به وجود امنیت در ابعاد دیگر وابسته می باشد که اساس آن امنیت حقوق فردی و اجتماعی است.

امنیت و نظم لازم و ملزوم یکدیگرند به طوری که جامعه بدون نظم اجتماعی فاقد امنیت خواهد بود و فقدان امنیت نیز حاکی از عدم وجود نظام اجتماعی مقتدر است بدین گونه است که احساس امنیت به تدریج از میان یک ملت رخت بر می بندد.

نقش نیروهای پلیس در تأمین امنیت و برقراری احساس امنیت در بین مردن نقش بسیار مهم و انکارناپذیر می باشد. محافظت از اجتماع، کمک به مردم و ایجاد اطمینان قلبی در مردم و نیز اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و از همه مهمتر اجرای صحیح قانون از وظایف عمومی این نیرو می باشد.

نیروی انتظامی فقط یک نهاد و سازمان سرکوبگر نیست بلکه نهاد حفظ امنیت و آرامش مردم است، اگر نهاد حاکمیت در یک طرف و مردم در طرف دیگر باشند، نیروی انتظامی مابین این دو می باشد و می تواند با یک برنامه ریزی دقیق و مشارکت مردمی به راحتی در تامین امنیت موفق باشد.

مشورت با پلیس 110
مشورت با پلیس 110

اهداف پلیس 110

همانگونه که از اسم پلیس 110 پیداست این یگان پشتیبانی کننده نیروهای دیگر در ماموریت های محوله می باشد لذا با توجه به پوشش و نوع لباس و خودروی مورد استفاده در عملیات ها بسیار سریع عمل نموده و نیروهای عمل کننده را مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد.

این یگان همواره در تامین امنیت شهروندان و توسعه نظم و امنیت اجتماعی جامعه در تلاش است.

مبارزه با اراذل و اوباش و کسانی که به هر نحو ممکن مُخِل امنیت جامعه هستند و به صورت پیاده با موتورسیکلت یا با خودرو برای مردم و شهروندان ایجاد مزاحمت نموده و قصد دارند فضای بی نظمی و ناامنی را در شهرها ایجاد کنند با اقتدار تمام و به شدت با آنها مقابله نموده و تحویل مقامات محترم قضایی می نمایند.

به طور کلی اهداف یگان امداد را می توان به صورت زیر برشمرد :
1 ) تأمین امنیت و رفاه و آسایش عمومی ؛
2 ) مبارزه با راهزنی و آدم ربایی ؛
3 ) ایجاد نظم و تجمعات قانونی ؛
4 ) کنترل تجمعات غیرقانونی و اغتشاش ها ؛
5 ) مبارزه با اراذل و اوباش ؛
6 ) مقابله با مزاحمت های خیابانی برای نوامیس مردم ؛
7 ) رسیدگی به شکایات مردم و تشکیل پرونده های قضائی.

مشورت با پلیس 110
مشورت با پلیس 110

ضرورت تشکیل پلیس 110

هدف از تشکیل واحدهای پلیس به خصوص پلیس 110 به دلیل نیاز جامعه فرمانی در توسعه نظم و امنیت و انضباط اجتماعی و رفاه و آسایش عمومی شهروندان است.

در همه جوامع انسانی و در میان همه قشرها در دوران های مختلف انسان هایی هستند که با قانون شکنی، هنجار شکنی، با ترجیح خواسته های شریرانه خود بر خواسته های دیگران، موجبات ناامنی را در جامعه فراهم می کنند. چه کسی باید با آن مقابله کند؟

فرماندهان نیروی انتظامی با تشکیل پلیس یگان امداد درصدد هستند با توان، قدرت و اقتدار تمام در مقابل آن کسانی که قانون و نظم و انضباط را در جامعه به چیزی نمی شمارند و در مقابل قانون که متعلق به عموم مردم است سینه سپر می کنند بایستند و با آنان به مقابله بپردازد تا مردم احساس امنیت بیشتری کنند.

پلیس 110 پشتیبان و حمایت کننده ی واحدهای عملیاتی می باشد و در صورت احساس نیاز واحدها در تمام مأموریت های خود می توانند از این پلیس استفاده نمایند تا فرصت را از قانون شکنان و مهاجمان در تعرض به جان و مال و ناموس مردم گرفته و به آنان اجازه طمع نمودن و در غیبت کردن برای انجام رفتارهای مجرمانه را ندهد.

مشاوره پلیس 110

پلیس همواره با عموم مردم و ملت یک کشور سروکار دارد و تلاش می کند تا تک تک شهروندان در آرامش و امنیت و رفاه و آسایش زندگی کنند و در واقع یکی از نیازهای با ارزش جامعه و مردم را به ارمغان می آورد.

امروزه پلیس با سامانه 110 به صورت فردی در خدمت شهروندان است و با تماس افراد با شماره تلفن 110 در موقع ضروری پلیس می تواند در سریع ترین زمان ممکن در محل حاضر شود و انتظارات قانونی مردم را برآورده سازد.  پلیس نماد حکومت و قانون گرایی است، لذا نقش او در اعتمادسازی بین مردم و گرایش درونی جامعه به قانون گرایی، اقتدار و احساس امنیت نقش منحصر به فرد است.

مشورت با پلیس 110
مشورت با پلیس 110

پیام بگذارید