مشاوره پلیسی

مشاوره پلیسی

پلیس در کلانتری های کشور، دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی راه اندازی کرده که اقدامی بسیار ارزشمند است چراکه امروز پلیس در لایه های کوچک اجتماعی و در متن زندگی مردم حضور موثر پیدا کرده و در کلانتری و پاسگاه با مردم در تماس مستقیم است و مشاوره می‌دهد و اینگونه به جامعه پذیری مردم کمک می‌کند.

مشاوره پلیسی
مشاوره پلیسی

پلیس در مراکز استانها مرکز مشاوره اعم از مشاوره تحصیلی، ازدواج و موضوعات خاص خانوادگی دارد و با استفاده از روانشناسان خبره این حوزه در تلاش برای بدست آوردن نتایج مثبت است، عمده خدمات پلیس در این قسمت ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ای به اقشار مختلف از جمله طرد شدگان از جامعه برای ایجاد وفاق اجتماعی و انتظامی است.

درواقع با نگاه به جرایم با تلفیق رویکرد اجتماعی انتظامی به دنبال توسعه اعتماد به نفس و استقلال و قدرت مبارزه با مشکلات برای مردم است تا با گسترش رشد فکری این افراد در هویت یابی آنها کمک کرده و در راستای درمان بخشی به پیشگیری از بزهکاری در جامعه کمک می کند. این امر در واقع حرکتی به سوی ایجاد عدالت اجتماعی نیز محسوب می‌شود.

پلیس در بحث خانواده نیز بررسی و مطالعاتی با توجه به‌ نگاه بومی داشته است، پلیس با نگاه بومی، فرهنگی و شرایط جغرافیایی به صورت استانی فعالیت هایی داشته و در هر استان با نگاه بومی و محلی مشاوره هایی به خانواده‌های آسیب پذیر ارائه می دهد.

تمام جوامع دنیا نیازمند رویکرد مشاوره‌ای و مددکاری در مواجهه با مسائل هستند و اگر این رویکرد توسعه پیدا کند، در آینده کانون‌های جرم شکل خود را از دست داده و در جامعه مجرمین کاهش پیدا می‌کند.

امروزه جنگ نرم و شناختی در جهان شکل گرفته است، با توجه به اینکه امروزه سازمان‌های جرم در جهان وارد فضای جدیدی شده و به دنبال تغییر در نگرش‌ها هستند تا به طور ناخودآگاه رفتار مجرمانه پیش آید، پلیس تدابیر پدافندی برای جلوگیری از حربه سازمان‌های جرم در جهان و دشمن دارد و تشخیص این امر بسیار مهم است.

مشاوره پلیسی
مشاوره پلیسی

مشاوره از پلیس

امروزه توانایی پلیس در فضای مجازی گسترش یافته است. در این راستا با حضور در این فضا و تولید محتوا در این حوزه به مردم کمک می‌شود که پلیس در بحث جنگ نرم نقش موثری داشته باشد. از این رو شبکه سازی اجتماعی راه اندازی شده است تا مردم بتوانند در بستر شبکه با پلیس ارتباط برقرار کنند.

پلیس هوشمند در کانون‌های بحران و شکل گیری یک جرم نقش اثرگذار دارد و در موضوعات پیش رو هوشمندانه عمل می کند؛ چراکه امنیت محصولی است که از سیاست اتفاقاتی نظیر فقر و بیکاری و نادیده گرفتن افراد و سیستم های نا به کار اجتماعی یا سیستم هایی که توان فراهم کردن زمینه های رشد و بالندگی جامعه را ندارند به خطر می‌افتد و نگاه پلیس نگاه پیش رویدادی است و باید در پیش رویدادها به دنبال علل وقوع آسیب اجتماعی باشد.

زمانی که امنیت خدشه دار شود توان جامعه برای توسعه کم شده و اتخاذ رویکردهای ایجابی برای پلیس امروز ضرورت است چراکه تعاملات اجتماعی و فرهنگی در این امر بسیار مهم است، نظم و امنیت اجتماعی مبنای توسعه است و اگر جامعه‌ای بتواند با انسجام اجتماعی نظم اجتماعی را در کشور حکم فرما کند می‌تواند به توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی نظم جهانی کمک کند.

امروز حوزه سخت افزاری امنیت رو به کاهش و فضا به سمت حوزه نرم افزاری امنیت پیش می‌رود و در حوزه نرم افزاری هم همگرایی سیستم‌ها با هم بسیار مهم است. اگر سیستم ها همگرا باشند و افراد در آن تعریف و جامعه به صورت سیستمی پویا در نظر گرفته شود و خرده سیستم ها نیز وظیفه خود را خوب ایفا کنند، نظم در جامعه حکم فرما می‌شود.

مجرمان باید فرایند اجتماعی شدن را طی کنند و به جامعه برگردند و ساختاری برای ساز و کار اجتماعی شدن آسیب دیدگان تعریف شود.

مشاوره پلیسی
مشاوره پلیسی

پیام بگذارید