مرکز مشاوره پلیس

مرکز مشاوره پلیس

مرکز مشاوره پلیس

مأموریت اصلی مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتری‌ها، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش اثرات این آسیب‌ها در راستای تعالی رشد اجتماعی، شناختی، روانی و عاطفی جامعه است.

در واقع تلاش به منظور تحقق اهداف حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی شامل کمک به تغییر رفتار، بهبود کارایی شخصی، کمک به حل مشکلات موقعیتی، تأمین سلامت روانی، کمک به تصمیم‌گیری، دست یافتن به معنای زندگی و در نهایت توسعه روابط متقابل و انسانی با دیگران و تحصیل نظم و امنیت عمومی از مأموریت‌های این مراکز است.

مرکز مشاوره پلیس
مرکز مشاوره پلیس

امروزه در کنار تغییرات سریع و گسترده اجتماعی، پلیس نیز متناسب با مأموریت های خود با اتکاء به علوم جدید، نیروهای متخصص و تجارب سالیان متمادی، گامی بلند به سوی مقابله با وقوع و فراوانی جرائم برداشته است، چنان که مشهود است بخش وسیعی از علل وقوع جرم و بزهکاری در قلمرویی قرار می گیرد که مستقیم و غیر مستقیم از طریق ارائه خدمات راهنمایی، مشاوره مددکاری اجتماعی و روان درمانی قابل پیشگیری است.

مراکز مشاوره و راهنمایی در ناجا یک مامن امن برای تخلیه مشکلات اجتماعی و  روانی افراد و همچنین راهبرد قوی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است که نقش عمده‌ای در حفظ نظم و امنیت در سطح جامعه دارند.

مرکز مشاوره پلیس
مرکز مشاوره پلیس

واحد مشاوره و مددکاری پلیس

نیروی انتظامی با اتکا به رویکرد جامعه‌ محوری و فعالیت‌های پیشگیرانه و استفاده از مراکز مشاوره و مددکاری در سطح استان‌، اقدامات گسترده ای در جهت آسایش و بهداشت روانی خانواده ها انجام داده است.

انواع خدمات مشاوره روانشناختی، خدمات روان سنجی، خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره حقوقی انتظامی در واحد مشاوره و مددکاری انجام می شود. همچنین در کلیه کلانتری ها دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی دایر است و مشاوران کلانتری ها با مداخلات مددکارانه خود می توانند تعداد بسیاری ارجاع به مراکز قضائی را کاهش دهند.

واحد مشاوره پلیس به صورت تلفنی و حضوری پاسخگوی سوالات و مشکلات در حوزه خانوادگی، حقوقی ، فردی، شغلی، اقتصادی، تحصیلی، ازدواج و غیره است.

مرکز مشاوره پلیس
مرکز مشاوره پلیس

پیام بگذارید