مشاوره با پلیس نیروی انتظامی

مشاوره با پلیس نیروی انتظامی

مشاوره با پلیس نیروی انتظامی

مشاوره با پلیس نیروی انتظامی
مشاوره با پلیس نیروی انتظامی

نیروی انتظامی ادوار مختلفی را طی کرده و به یک پلیس جامعه محور تبدیل شده است نیروی انتظامی قبل از انقلاب اسلامی اقتدار خود را با تحکم و زور به دست می آورد و در خدمت حکام ظالم و ستمکار بود اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نهاد انقلابی یک دوره گذرا همراه با تغییر و تحول ساختاری را سپری کرد و اقتدار خود را در مشروعیت و اعتماد مردم به دست آورد.

امنیت یک تولید اجتماعی است که در نتیجه کارکرد دستگاه ها و مشارکت همه جانبه مردم حاصل می شود. مردم زمانی با اقدامات و ماموریت های پلیس همکاری و مشارکت می کنند که به پلیس اعتماد داشته باشند و این اعتماد با عملکرد مثبت و خدمات مطلوب و مردم محور ایجاد می شود.

بالاترین و بهترین روش اعتماد سازی در بین مردم از طریق مراکز مشاوره و مددکاری می باشد چون این مراکز نقطه تماس مردم با پلیس و مصداق واقعی یار مهربان مردم می باشد.

از آنجایی که مشاوران و مددکاران اجتماعی فرماندهی انتظامی دارای روحیه نرم و لطیف هستند می توانند با ارتباط موثر با اقشار مختلف جامعه در کاهش آسیب های اجتماعی گام بردارند و زمینه اعتماد سازی مردم به پلیس را فراهم کنند.

مشاوره با پلیس نیروی انتظامی
مشاوره با پلیس نیروی انتظامی

امنیت ایجاد شده به صورت مکانیکی و فیزیکی یک امنیت شکننده و مقطعی است. اگر امنیت با مشارکت خود مردم تامین شود امنیتی پایدار و زمینه ساز پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می شود.

با توجه به گسترش حاشیه نشینی در شهرها مشاوران و مددکاران اجتماعی پلیس با انجام برآورد اجتماعی و نیاز سنجی متناسب با جرایم و آسیب ها نسبت به برگزاری کلاس های آموزش همگانی اقدام خواهند کرد تا از بروز جرایم و آسیب های اجتماعی جلوگیری شود و احساس امنیت در بین شهروندان افزایش یابد.

مشاوره و مددکاری اجتماعی نیروی انتظامی

مشاوره با پلیس نیروی انتظامی
مشاوره با پلیس نیروی انتظامی

حل و فصل پرونده های قضایی قبل از انتقال آنها به مراجع قضایی و کاهش آسیب و مخاطرات روحی و روانی و کاهش حجم پرونده های قضایی از عملکردهای ارزشمند واحد مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی است که افراد می توانند همیشه از خدمات مشاوره پلیس در زمینه های روانشناختی، خانواده و… استفاده کنند.

پیام بگذارید