مشاوره با پلیس 110

مشاوره با پلیس 110

پلیس 110 یکی از زیرمجموعه های نیروی انتظامی ایران است. این سازمان به صورت یک نیروی واکنش سریع عمل می‌کند.

مرکز فوریت ‌های پلیسی 110

شماره تلفن تماس با نیروی انتظامی در ایران، 110 است، که در تمام نقاط ایران بدون وارد کردن کد قابل شماره‌گیری می باشد.

مشاوره با پلیس 110
مشاوره با پلیس 110

تاریخچه پلیس 110 مرکز فوریت ‌های پلیسی

پلیس 110 در زمان فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف ایجاد شد. هدف از ایجاد آن فراهم کردن روشی آسان و در دسترس جهت ارتباط با پلیس بود.

مشاوره پلیس 110

با راه اندازی پلیس 110، نیروی انتظامی بیش از پیش دارای اعتبار و جایگاه در اذهان و افکار عمومی به سبب بستر سازی مناسب در خدمت رسانی به مردم شد. تا پیش از راه اندازی پلیس 110، بسیاری از ماموریت های پلیس به نحوه احسن اجرا نمی شد، فرماندهان و مسئولان وقت در پی آن بودند که سامانه ای را راه اندازی کنند تا پلیس در هر زمان و مکانی در کنار مردم حاضر شود و به مشکلات آنها رسیدگی کند خواه این امداد رسانی به هنگام شب باشد یا روز، خواه در دریا ، کوه یا حتی هنگام مسافرت باشد.

به این ترتیب، سامانه ای به نام مرکز فوریت های پلیسی 110 راه اندازی شد که در همه جا و در همه حال یار و یاور مردم و فریاد رس آنها باشد.

مرکز فوریت های پلیسی 110، انقلابی در زمینه تعامل تنگاتنگ پلیس و مردم در راستای خدمت رسانی به افراد است، امروزه این سامانه به منظور خدمت رسانی به آحاد مردم، پایه گذاری شده و در اختیار اپراتورها و ماموران پلیس 110 قرار گرفته است که باید به نحو احسن از آن پاسداری شود.

اپراتورهای مرکز فوریت های پلیسی 110 که به عنوان زبان گویای جامعه هستند، مطالب، اخبار و درخواست های مردمی را از کف جامعه و اقشار مختلف مردم جمع آوری کرده و به ماموران گشت های انتظامی 110 ارجاع می دهند و این ماموران با حضور به موقع خود در محل حادثه یا رویداد، به فردی که دچار ضربه روحی، روانی، جسمی یا مادی شده است، یاری می رسانند.

مشاوره با پلیس 110
مشاوره با پلیس 110

فرد آسیب دیده نیاز به حمایت روانی و اجتماعی دارد، هر انسانی که با مشکل روبه رو می شود، نیاز دارد با کسی صحبت و درد دل کند چه با کسانی که به عنوان اپراتور حرف مردم را شنیده و منتقل می کنند و چه با ماموران پلیس 110 که این نقش را بر عهده دارند و این خود یک توفیق است.

اپراتورها و ماموران مرکز فوریت های پلیسی 110 باید ملجاء و پناهگاه امن مردم و پیک حمایت گر آنها باشند و اعتبار ، شخصیت ، جایگاه ، درجه و همچنین مشروعیت پلیس 110 به همین مسئله متکی است.

مشاوره با پلیس 110
مشاوره با پلیس 110

پیام بگذارید