مشاوره خانواده پلیس

مشاوره خانواده پلیس

مشاوره خانواده پلیس

یکی از نهادهای بنیادین حفظ و تربیت انسان خانواده می باشد که درآن فرزندان با فراگیری ارزش ها و هنجارها و تربیت روانی مناسب برای ایفای نقش مثبت در بزرگسالی آماده می شوند.

شناسایی ریشه و زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی، گسترش فرهنگ مشاوره در جامعه و مهارت آموزی از مزایای خدمات مشاوره‌ پلیس است. مشاوره خانواده به جهت حل و بررسی و ارائه تکنیک های علمی در جهت حل مسائل بین اعضای خانواده می باشد. مشاوره خانواده پلیس به دلیل تفاوت در سلایق ،عقاید و اعتقادات بین اعضای خانواده لازم می شود . گاهی تنها با انجام چند جلسه مشاوره، خانواده همیشه در آرامش می ماند .

مشاوره خانواده پلیس
مشاوره خانواده پلیس

توانایی های مشاور

1- توانایی تجزیه و تحلیل و شناخت مسائل و مشکلات و استنتاج مطالب .
2- برخورداری از فکر خلاق و نوآور .
3- توانایی برای تجربه کردن یا احساس نمودن همه هیجانات آدمی نظیر غم، امید ، احساس خوشبختی ، صمیمیت .
4- توانایی سخن گفتن در جمع و ایراد سخنرانی در حضور دیگران .
5- توانایی تصمیم گیری در مواقع بحران .
6- توانایی تحمل انتقاد ، تحقیر، خشم و بی اعتنایی مددجو .
7- توانایی ایجاد ارتباط مناسب با دیگران و بیان منظور و مطالب خود به طرف مقابل.

حیطه های مشاوره روانشناسی چیست؟

مشاوره خانواده پلیس
مشاوره خانواده پلیس
 • تمامی رفتارها و فرایندهای روانی انسان برخاسته از ذهن او است. بنابراین کار اصلی روانشناسان بررسی موارد زیر می باشد:
 • مطالعه رفتارهای انسان و پیامدهای آن
 • مطالعه فرایندهای روانی مثل احساسات، هیجانات و افکار
 • بررسی مغز و کارکردهای آن و نقش آن در رفتار و فرایند های روانی
 • پرداختن به اختلالات روانی و مشکلات سازگاری
 • بررسی سلامت روان و بهداشت روان
 • کمک به بهبود عملکرد انسان ها
 • مدیریت و مداخله در بحران

مشاوره خانواده چه مزایای دارد؟

 1. مشاوره خانواده می تواند در زمینه های بسیاری به خانواده ها کمک کند. مزایای مشاوره خانواده شامل موارد زیر است:
 2. باعث حفظ و توسعه سلامتی در خانواده می شود.
 3. باعث تقویت ارتباط و انسجام افراد خانواده می شود.
 4. در ذهن اعضای خانواده رویکرد حل مسائل با کمک الگوهای خانوادگی را قرار می دهد.
 5. باعث گسترش درک و همدلی بین اعضای خانواده می شود.
 6. اختلالات و تعارضات خانوادگی را رفع می کند.
مشاوره خانواده پلیس
مشاوره خانواده پلیس

پیام بگذارید