مشورت با پلیس ایران

مشورت با پلیس ایران

مشورت با پلیس ایران

فلسفه وجودي مراكز مشاوره در ناجا

 مراكز مشاوره در معاونت اجتماعي ناجا در راستاي نگرش جامعه محوري پليس و لزوم افزايش ارتباط صميمانه و همدلي پليس و مردم براي پيشگيري از بروز جرائم و نابهنجاريهاي اجتماعي با بررسي كارشناسي به دستور فرماندهي محترم ناجا همزمان با ميلاد مولي ‏الموحدين علي (ع) و مقارن با هفته ناجا با هدف ايجاد رابطه نزديك و صميمي و اعتماد‏آميز پليس با مردم، شناسايي ريشه‏ ها  و زمينه ‏هاي رفتارهاي نابهنجار و بزهكاريها، تلاش در جهت از بين بردن ريشه‏ هاي مشكلات اجتماعي و پيشگيري از آنها، آگاه سازي جامعه به منظور افزايش تواناييهاي مقابله‏اي و ايجاد فرهنگ مشاوره در بحرانهاي زندگي در سال 79 راه ‏اندازي گرديد.

 طرح توسعه مراكز مشاوره و دفاتر مددكاري اجتماعي در استانها با توجه به اخذ نتايج مثبت ادامه دارد و بطور كلي بايستي خاطر نشان ساخت وجود اين اداره كل بيانگر استعداد تحول در نيروي انتظامي منطبق با تحول و شرايط اجتماعي است.

مشورت با پلیس ایران
مشورت با پلیس ایران

ضرورت تاسيس مراكز مشاوره در نيروي انتظامي

الف ـ نياز روزافزون به افزايش ارتباط صميمانه و همدلي پليس و مردم.
ب ـ برخورد تخصصي، علمي رواني و اجتماعي پليس با جرائم بجاي برخورد يك بعدي و تهديد محوري.
ج ـ تاثير و نقش اختلالات رواني و شخصيتي در بروز جرائم و انحرافات.
د ـ پيشگيري از بروز جرائم و ناهنجاريهاي اجتماعي.

اهداف مراكز مشاوره در نيروي انتظامي

الف ـ ايجاد رابطه نزديك و صميمي همراه با اعتماد بين مردم و پليس.
ب ـ شناسايي ريشه ها و زمينه هاي بروز رفتارهاي ناهنجار و بزهكارانه.
ج ـ كاهش مشكلات مردم و حل معضلات در زمان تنش و استرس د ركلانتريها و ارتقاء سطح بهداشت رواني.

ماموریت اداره كل مشاوره و مددكاري اجتماعي

شناخت عوامل و متغيرهاي مؤثر در كيفيت زندگي مانند بروز و شيوع آسيبهاي اجتماعي با حساس سازي و آگاه سازي جامعه به منظور افزايش توانايي‏هاي مقابله‏اي، ايجاد فرهنگ مشاوره در بحرانهاي زندگي و استقرار نظام خدمات‌رساني جامعه شبكه‌اي سطح‌بندي شده، سازماندهي و اصلاح ساختار مديريتي در كاهش عوامل جرم‌زا در جامعه.

مشورت با پلیس ایران
مشورت با پلیس ایران

 وظايف اداره كل مشاوره و مددكاري اجتماعي

 1-تعيين معيار و شاخصهاي لازم براي تأسيس و تأمين امكانات ( نيروي انساني و تجهيزات) و توسعه مراكز مشاوره و دفاتر مددكاري اجتماعي كلانتري‌ها و پاسگاهها.

2- راه‌اندازي و توسعه مراكز مشاوره و واحدهاي مددكاري اجتماعي و صداي مشاوره در سراسر كشور متناسب با نياز فرماندهي انتظامي استانها.

3- ارزيابي و تعيين صلاحيت تخصصي مسئولين و كارشناسان  مراكز مشاوره و دفاتر مددكاري اجتماعي كلانتريها و پاسگاهها و نظارت بر عملكرد آنها.

4-  برنامه‌ريزي و برگزاري كارگاههاي آموزشي بمنظور مهارت‌افزايي حرفه‌اي كارشناسان، مشاوران، مددكاران و ساير منابع انساني متخصص در مراكز و دفاتر مشاوره و مددكاري اجتماعي بر اساس نياز‌سنجي آموزشي و مأموريت‌هاي محوله.

5- تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در بروز رفتارهاي ناهنجار در زمينه‌هاي آسيبهاي فردي، گروهي و خانوادگي كه امنيت و بهداشت رواني جامعه را به خطر مي‏اندازد بر اساس مشكلات و يافته ‏هاي آمار مراجعان به دفاتر مشاوره و مددكاري اجتماعي (با همكاري اداره كل مطالعات اجتماعي)

6- ايجاد هماهنگي و تعامل با انجمنهاي علمي تخصصي از جمله روانشناسي، مددكاري، جامعه‌شناسي به منظور دستيابي به آخرين فن‌آوري‌هاي علمي در زمينه پيشگيري و درمان آسيبها و ناهنجاريهاي اجتماعي و ارائه راهكارهاي مؤثر.

7- برگزاري و شركت در نشستهاي علمي- تخصصي با حضور اساتيد و كارشناسان (درون سازماني و برون سازماني) به منظور همفكري در بالا بردن سلامت رواني جامعه.

8- بررسيهاي علمي براي بهبود فرآيند و روشهاي مؤثر خدمات تخصصي مشاوره و مددكاري اجتماعي.

مشورت با پلیس ایران
مشورت با پلیس ایران

9- ارائه توصيه‌هاي بهداشت رواني براي آحاد جامعه در قالب تأليف متون، نشريات آموزشي،بروشورها، ويژه‌نامه‏ ها در راستاي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي.

10- تعيين رفتارهاي آسيب‌زاي غالب و حاكم بر يك منطقه خاص از طريق تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري مراجعان و انعكاس به مبادي ذيربط در جهت هدايت رفتارهاي ناهنجار به سوي رفتارهاي متعارف آن منطقه ( با هماهنگي اداره كل مطالعات).

11- نظارت بر عملكرد و نحوه ارائه خدمات در مراكز مشاوره و دفاتر مشاوره و مددكاري اجتماعي تحت پوشش.

12- جمع‌آوري، تحليل و پردازش عملكرد و آمار مراكز و دفاتر مشاوره و مددكاري اجتماعي سراسر كشور و انعكاس آن به مبادي ذيربط.

13- تهيه و تدوين بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي لازم در راستاي هدايت و راهنمايي مراكز و دفاتر مشاوره و مددكاري اجتماعي كلانتريها و پاسگاهها.

14-بررسي و پيشنهاد عناوين و نيازهاي تحقيقاتي مربوط به مأموريت‏هاي اداره كل مشاوره و مددكاري و انعكاس آن به مبادي ذيربط.

پیام بگذارید