مرکز مشاوره پلیس

مرکز مشاوره پلیس

مرکز مشاوره پلیس

آشنایی با مراکز مشاوره پلیس

مرکز مشاوره پلیس با هدف ایجاد رابطه نزدیك و صمیمی و اعتماد‏آمیز پلیس با مردم، شناسایی ریشه‏ ها و زمینه ‏های رفتارهای نابهنجار و بزهكاریها، تلاش در جهت از بین بردن ریشه‏ های مشكلات اجتماعی و پیشگیری از آنها، آگاه سازی جامعه به منظور افزایش تواناییهای مقابله‏ ای و ایجاد فرهنگ مشاوره در بحرانهای زندگی  راه ‏اندازی گردید.

مرکز مشاوره پلیس
مرکز مشاوره پلیس

ماموریت اداره كل مشاوره و مددكاری اجتماعی

شناخت عوامل و متغیرهای مؤثر در كیفیت زندگی مانند بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی با حساس سازی و آگاه سازی جامعه به منظور افزایش توانایی‏های مقابله ‏ای، ایجاد فرهنگ مشاوره در بحرانهای زندگی و استقرار نظام خدمات‌رسانی جامعه شبكه‌ای سطح‌بندی شده، سازماندهی و اصلاح ساختار مدیریتی در كاهش عوامل جرم‌زا در جامعه.

وظایف اداره كل مشاوره و مددكاری اجتماعی

مرکز مشاوره پلیس
مرکز مشاوره پلیس

1-تعیین معیار و شاخصهای لازم برای تأسیس و تأمین امكانات ( نیروی انسانی و تجهیزات) و توسعه مراكز مشاوره و دفاتر مددكاری اجتماعی كلانتری‌ها و پاسگاهها.

2- راه‌اندازی و توسعه مراكز مشاوره و واحدهای مددكاری اجتماعی و صدای مشاوره در سراسر كشور متناسب با نیاز فرماندهی انتظامی استانها.

3- ارزیابی و تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین و كارشناسان مراكز مشاوره و دفاتر مددكاری اجتماعی كلانتریها و پاسگاهها و نظارت بر عملكرد آنها.

4- برنامه‌ریزی و برگزاری كارگاههای آموزشی بمنظور مهارت‌افزایی حرفه‌ای كارشناسان، مشاوران، مددكاران و سایر منابع انسانی متخصص در مراكز و دفاتر مشاوره و مددكاری اجتماعی بر اساس نیاز‌سنجی آموزشی و مأموریت‌های محوله.

5- تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در بروز رفتارهای ناهنجار در زمینه‌های آسیبهای فردی، گروهی و خانوادگی كه امنیت و بهداشت روانی جامعه را به خطر می‏اندازد بر اساس مشكلات و یافته‏ های آمار مراجعان به دفاتر مشاوره و مددكاری اجتماعی (با همكاری اداره كل مطالعات اجتماعی)

6- ایجاد هماهنگی و تعامل با انجمنهای علمی تخصصی از جمله روانشناسی، مددكاری، جامعه‌شناسی به منظور دستیابی به آخرین فن‌آوری‌های علمی در زمینه پیشگیری و درمان آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و ارائه راهكارهای مؤثر.

7- برگزاری و شركت در نشستهای علمی- تخصصی با حضور اساتید و كارشناسان (درون سازمانی و برون سازمانی) به منظور همفكری در بالا بردن سلامت روانی جامعه.

8- بررسیهای علمی برای بهبود فرآیند و روشهای مؤثر خدمات تخصصی مشاوره و مددكاری اجتماعی.

9- ارائه توصیه‌های بهداشت روانی برای آحاد جامعه در قالب تألیف متون، نشریات آموزشی،بروشورها، ویژه‌نامه‏ ها در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.

10- تعیین رفتارهای آسیب‌زای غالب و حاكم بر یك منطقه خاص از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های آماری مراجعان و انعكاس به مبادی ذیربط در جهت هدایت رفتارهای ناهنجار به سوی رفتارهای متعارف آن منطقه ( با هماهنگی اداره كل مطالعات).

11- نظارت بر عملكرد و نحوه ارائه خدمات در مراكز مشاوره و دفاتر مشاوره و مددكاری اجتماعی تحت پوشش.

12- جمع‌آوری، تحلیل و پردازش عملكرد و آمار مراكز و دفاتر مشاوره و مددكاری اجتماعی سراسر كشور و انعكاس آن به مبادی ذیربط.

13- تهیه و تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعملهای لازم در راستای هدایت و راهنمایی مراكز و دفاتر مشاوره و مددكاری اجتماعی كلانتریها و پاسگاهها.

14-بررسی و پیشنهاد عناوین و نیازهای تحقیقاتی مربوط به مأموریت‏های اداره كل مشاوره و مددكاری و انعكاس آن به مبادی ذیربط.

پیام بگذارید