مشاوره تلفنی با پلیس 110

مشاوره پلیس در رابطه با مشکلات خانوادگی

مشاوره تلفنی با پلیس 110

بسیاری از افرادی که دچار مشکلات حقوقی می شوند، مایل هستند پیش از طرح شکایت یا دادخواست، با مشاور حقوقی  یا یک پلیس متخصص گفتگو کرده و از زوایای حقوقی و قانونی موضوع مطلع شود. در واقع در بسیاری از موارد اخذ مشاوره حقوقی پیش از هر گونه اقدام حقوقی به فرد کمک می‌کند تا آثار عمل خود را بسنجد.

همچنین در بسیاری از موارد افراد اطمینان دارند که اقدام حقوقی را انجام دهند اما به هر دلیل قصد دریافت خدمات وکالتی را ندارند و ترجیح می دهند پس از مذاکره با مشاور و اخذ راهنمایی خود اقدامات را راهبری نمایند. بعضا مواردی نیز وجود دارد که فرد پیش از سپردن پرونده خود برای وکالت، قصد دارد با دریافت مشاوره حقوقی و گفتگو با مشاور حقوقی، از درستی تصمیم خود مطمئن شود.

مشاوره خصوصی پلیسی با توجه به نیازهای شما بستری را فراهم کرده است که می‌توانید مشاوره حقوقی خود را در مشاوره خصوصی پلیسی به بهترین شیوه ممکن انجام دهید. در صورتی که خواهان پرسش و پاسخ حقوقی به صورت متنی یا مشاوره تخصصی به صورت تلفنی هستید یکی از دو گزینه‌ی زیر را انتخاب کنید.

مشاوره تلفنی با پلیس 110

پیام بگذارید