خدمات مشاوره پلیس

خدمات مشاوره پلیس

انواع خدمات ارائه شده در مراكز مشاوره ناجا عبارتند از:

الف) مشاوره انتظامي

بخش مشاوره انتظامي مجموعه‏اي از خدمات مربوط به مشاوره نظام وظيفه عمومي، امور حقوقي، استخدام در ناجا، مواد مخدر ‌( پيشگيري از اعتياد ، ترك مواد زيانبار و 000 ) صدور گذرنامه، راهنمايي و رانندگي و ساير امور انتظامي را در اختيار مراجعان مي‏گذارد.

خدمات مشاوره پلیس 

ب) مشاوره روان شناختي

در اين بخش در زمينه روان درماني، خانواده درماني، مشاوره فردي و گروهي و مشاوره در زمينه تحصيلي، ازدواج و شغلي به مراجعان خدمات ارائه مي‏شود.

ج) مددكاري اجتماعي مستقر در مراكز مشاوره

اين بخش در خصوص ارجاع مددجويان خاص به مراكز تخصصي‏تر و نهادهاي حمايتي و توانبخشي و نيز انجام بررسي هاي خدماتي ويژه از قبيل بازديد از منازل، تدابير و پيگيري وضعيت موارد مشاوره‏اي مراجعان فعاليت مي‏نمايد.

د) روان‌سنجي

واحد روان‌سنجي در مراكز مشاوره به انجام خدمات روان‌سنجي فردي در موارد هوش، شخصيت، استعداد، رغبت و پيشرفت تحصيلي مي‌پردازد.

و) دفتر هاي مددكاري اجتماعي مستقر در ي‌كلانتری ها

برابر تدابير فرماندهي محترم ناجا راه ‏اندازي دفترهاي مددكاري اجتماعي در كلانتري هاي كشور با مأموريت جديد، با اهداف تقويت نقش حمايتي ناجا در جامعه، كاهش حجم پرونده‏هاي ارجاعي به مراجع قضايي، ايجاد فراغت خاطر بيش تر براي مراكز انتظامي در رسيدگي به امور اساسي‏تر، پيشگيري از وقوع جرم در جامعه مي‏باشد .

وظيفه اين قسمت در كلانتري ها كمك به افرادي است كه توسط دايره قضايي به دايره مشاوره و مددكاري كلانتري ارجاع مي‏گردد. مددكاران اجتماعي در كلانتري‏ها فقط مداخله كنندگان در امور اختلاف خانوادگي و ارائه كنندگان خدمات مددكاري در اين مورد خاص محسوب مي‏شوند.خدمات مشاوره پلیس 
چنانچه ، در تعريف مددكار اجتماعي آمده است «مددكاري يك خدمت حرفه‏اي است كه بر اساس دانش و مهارت هاي ويژه بنا شده و هدف آن كمك به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با كارآيي بيش تري با مشكلاتي كه در انجام كار و وظايف اجتماعي خود روبرو مي‏شوند مقابله كنند و درنتيجه با استقبال و رضايت خاطر مسئوليت هاي فردي و اجتماعي خود را به درستي انجام دهند›› كمك به افرادي كه داراي مشكلات خانوادگي هستند و به كلانتري رجوع كرده اند به عنوان اصلي‏ترين وظيفة مددكار اجتماعي در كلانتري است يعني مددكاران در كلانتري ها تمامي توان علمي و حرفه‏اي خويش را به كار مي‏گيرند تا از حريم و قداست جايگاه خانواده دفاع كنند و در ارائه راه حل اختلافات خانوادگي نهايت تلاش را داشته باشند.

پیام بگذارید